Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarSlutbetyg

Regeringen har fredagen den 25/11 2016 meddelat följande ändring: Slutbetyg kan utfärdas fram till 2020-07-01.

För mer info klicka här.

Nytt på webbplatsen