Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

Anmälan för att skriva prov på fredagar, kl 12.45.

OBS! Du måste anmäla dig till prov senast torsdag klockan 12.00, den vecka du ska skriva prov!

OBS du måste visa legitimation vid provtillfället.

OBS Du måste skriva ditt fullständiga personnummer(YYMMDD-XXXX), annars riskerar du att ditt prov inte godkänns.