Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarStudietider vuxenutbildningen, Introduktionsprogrammen och Älvskolan

Komvux
Komvux har studier löpande under året. Vissa hålltider för utbildning på plats i Skutskär.
Våren 2018 2018-01-08 - 2018-05-25
Hösten 2018 2018-08-13 - 2018-12-21
   
Utbildning i svenska för invandrare
Våren 2018 2018-01-08 - 2018-06-30
Hösten 2018 2018-08-13 - 2018-12-21
   
Självstudietider  
Veckor då lov infaller i kommunens grundskolor samt under vissa studiedagar.  
Studiedagar 2018-01-22 - 2018-01-23
   
Introduktionsprogrammen och Älvskolan
Övriga studiedagar meddelas under terminen  
Vårterminen 2018 2018-01-09 - 2018-06-12