Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarUp

Synpunkter/Klagomål

Vi arbetar med att standigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter ar darför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet.

Om du inte är nöjda med skolverksamheten vill vi att du kontaktar oss.

Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs. Alla synpunkter och klagomål sammanställs och blir en del av vårt ständigt pågende arbete med utveckling och kvalitet.

Synpunkter och klagomål kan också lämnas skriftligt genom e-post till Utbildningsoch omsorgsförvaltningen: utbildning.omsorgalvkarleby.se.

Information, synpunkter

Information för att lämna synpunkter eller klagomål på vår skola.

Formulär, synpunkter

Formulär för att lämna synpunkter eller klagomål på vår skola.

 
 
Powered by Phoca Download