Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

Nytt år och nya möjligheter

En del nyheter rent organisatoriskt blir det.

Vi startar med delkurser i svenska som andra språk, engelska och matematik på grundläggande nivå.

Nu gäller en ny rättighet att läsa in särskild behörighet till högskola inom Komvux.

Vår kommun kommer att söka statliga medel till yrkesutbildningar på nytt sätt i år men fortsatt i samverkan med Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun. Även möjligheter finns till samverkan med Uppsala-kommunerna.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och flera andra myndigheter och organisationer fortsätter. Det kan till exempel gälla utbildningskontrakt och insatser kring att få unga i arbetet eller studier.

Vi är glada att kunna välkomna många elever, både nya och fortsättare. Vi jobbar hårt på att undvika krockar för de som även läser i andra kommuner och vi gör en hel del individuella lösningar.

Vi får fortsätta att vara trångbodda i avvaktan på tillgång till den sista delen i den rustning som skett.

Evabritt