Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

Tack till alla som bidragit till den goda stämningen på KunDa trots att vi haft det så trångt.

Under en och en halv dag var all personal i Högbo för att utvärdera vårens studietid och planera inför hösten. Vi kunde konstatera att mycket arbete lagts på att införa allt det nya inom vuxenutbildningen och på att utveckla vidare det nya från förra läsåret inom introduktionsprogrammen och Älvskolan.

Vi har efter Skolinspektionens besök bl.a jobbat på ett annorlunda sätt med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Många bra samtals har förts i de olika grupperna.

Många betyg har satts. Många med goda resultat. Vi kan också se att det finns kurser med lågt antal godkända eller högre betyg. Orsakerna till det kommer vi att titta mer på i höst.

En glad och trevlig sommar önskar jag alla!


Löjtnantshjärtan i min trädgård

Evabritt