Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

Tillbaka till skolan och studier efter en sommar som till slut visade sig från       sin soliga sida.

De olika verksamheter har haft sin uppstart nu. Samtliga har börjat med en  inventering av befarade händelser som kan leda till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

I KunDa-huset har en ny undervisningssal gjorts i ordning under sommaren. Även om inte allt stod klart vid vuxenstarten och vissa arbeten kvarstår så blev det med hjälp av elever och personal snabbt en trevlig och rymlig lokal att använda. Tack till alla för den positiva inställningen och hjälpsamheten.

Inom sfi kan vi välkomna Margret som ny lärare för i höst men med erfarenhet av KunDa och Sfi sedan tidigare år. För övrigt är alla kvar men kanske med något annorlunda arbetsuppgifter eller kurser.

Evabritt