Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

Snart är även denna vintermånad slut. Många elever är det som studerar på KunDa och det är svårt att få lokalerna och lärarna att räcka till. Trots det är andan god och stämningen trevlig.

Jag försöker att få till ett forum för elevinflytande. Det uppdraget har vi fått av skolinspektionen. De elever som intervjuades av inspektörerna säger att de inte har tid att jobba för den kollektiva demokratin. Eleverna tycker att lärare och rektor ändå ger möjligheter till inflytande.

Två elever har jag fått kontakt med för att fortsätta prata om hur vi skall få till ett demokratiskt forum.Tillsammans med Sofia Pettersson och Maria Vasqes beslutade jag att sätta upp en låda att lägga förslag och synpunkter i. Det har redan kommit in åsikter som jag kommer att ta upp som ärenden i personalkonferensen. Det finns också förslag om ett åsiktsforum på vår hemsida. Jag återkommer om det.

Bra jobbat av alla för att kartlägga risker för kränkningar och diskriminering. Det blir en utvärdering senare under våren som kommer att synas på hemsidan.

Evabritt

img_0505.jpg - 1.62 Mb