Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

   6 december  2012

Det är fantastiskt så fort tiden går. Nu är snön meterhög och mörkret faller redan tidigt på eftermiddagen.

Många jobbar nu för att få sina betyg. En del kommer att gå vidare till arbeten eller andra studier och andra kommer tillbaka efter helgerna.


Under hösten har vi inom vuxenutbildningen infört nya kurser och nya betyg. Ibland har allt varit så nytt att det inte funnits färdiga regler eller läroböcker att få tag på. Grupperna har varit stora och det har varit trångt i våra lokaler. Trots att en del saknat studiero ibland har det mesta löst sig. Som rektor har jag haft en del samtal med elever som reagerat på mat mat-, parfym- och röklukt. Likaså har några kränkande uttalanden hörts.

Efter jul får vi ta tag i en del saker just kring arbetsmiljön på skolan. Min förhoppnng är också att vi kan få fart på någon form av elevråd eller samråd. skolinspektionen har besökt oss och granskat oss och skriver många goda ord om oss men har har sett brister som vi måste jobba vidare med, tex ett elevforum.

Evabritt