Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

Efter en tidvis mycket het sommar är vi tillbaka och studierna har dragit igång. Utvärderingar från tidigare studieperioder visar att:

  • Vi har totalt på den gymnasiala vuxenutbildningen för år 2013 fler elever som slutför utbildningen, 80,3 % i jämförelse med rikets 70 %.
  • Högst andel slutförda kurser finns inom omvårdnadsutbildningen. Riket år 2013, 73-81 %. Älvkarleby våren 2014, 90-94 %.
  • Vi har totalt på hela vuxenutbildningen en något högre procent avbrott ( 3 % högre) i jämförelse med riket; Älvkarleby våren 2014:  21 %                  Riket 2013: 18 %       De flesta av våra avbrott sker inom den grundläggande nivån, ca 30 % våren 2014. Rikets siffror för 2013 är 22,8 %. Vissa gånger är avbrotten av positiv karaktär, tex när man fått jobb andra gånger kan det vara av fel kursval eller brister i förkunskaper. Många gånger kan vi se att avbrott sker efter en låg närvaro på lektioner.

I höst har eleverna på Introduktionsprogrammen sin hemvist på "Träffen" på Rotskär. Flera av våra vuxna elever åker till Gävle, Tierp och andra orter för att läsa kurser som ej finns på hemmaplan. En del studerar helt eller delvis på distans. På Älvskolan studerar några elever inom grundskolan.

Vi avvaktar med spänning beslut kring våra framtida lokaler. Det är fortsatt trångt och elever strömmar hela tiden in. Främst gäller det utbildning i svenska för invandrare men även för Introduktionsprogrammen. Inom omvårdnadsutbildningen är grupperna stora.

Evabritt