Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

 

 

Sitter här mitt i rustning och ombyggnation. Det blev ett ovanligt slut på första halvåret 2015. Under lång tid har vi haft det trångt och väntat på beslut om hur det ska bli framledes. Sista april kom beskedet om ut- och ombyggnad av huset vi nu är i. Med rekordfart sattes rustningen igång redan i maj medan vi fortfarande var i full gång med undervisning, nationella prov, handledning, uppgiftsinlämningar, betygssättningar osv. Både elever och personal har varit fantastiska mitt i denna röra som uppstått med flyttning av möbler, arbetsplatser och obrukbara rum. Även de som arbetat med rusten har varit tålmodiga och förstående. Just nu är det ännu rörigare men man kan skönja hur det ska bli när det blir färdigt. Fint!

Vi ses i augusti på den uppstart som alla blivande elever fått inbjudan till.

Med en önskan om en bra sommar!

 

 

                           

Evabritt