Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

Nu är rusten i stort sett färdig på övre plan. För inte så länge sedan påbörjades byggjobbet på nedre planet, gamla postens lokaler. Förra veckan var det borrningar och sågningar som fick både personal och elever att gå hem när det blev som värst. Vi vet dock att det är ett måste för att IM som fortfarande är utlokaliserade på Träffen på Rotskär ska kunna komma tillbaka. Det är inte en riktigt bra arbetsmiljö för dem där och nu har en del av dem varit där i över ett läsår. Så vi ser verkligen fram mot första advent och inflyttning. Dessutom får vi då två ytterligare undervisningsrum.

Det är fortfarande mycket oklart hur det blir med delen på översta planet som just nu IFO sitter i. Den delen ska bla innehålla elevernas kök och cafeteria. Just nu har eleverna ingenstans att hämta vatten och enbart ett par micro-ugnar akut placerade i korridor tillsammans med ett kylskåp. Har fått besök av elever som påpekar brister i deras arbetsmiljö. Även om det är en tråkig anledning så hoppas jag att detta skall sätta fart på ett elevråd på skolan.Frågan behöver lyftas till högre nivå än rektors.

 

Jag har ett namn till elevråd men det behövs fler - hör av er till mig, kom in till mig!

 

 

Sitter här mitt i rustning och ombyggnation. Det blev ett ovanligt slut på första halvåret 2015. Under lång tid har vi haft det trångt och väntat på beslut om hur det ska bli framledes. Sista april kom beskedet om ut- och ombyggnad av huset vi nu är i. Med rekordfart sattes rustningen igång redan i maj medan vi fortfarande var i full gång med undervisning, nationella prov, handledning, uppgiftsinlämningar, betygssättningar osv. Både elever och personal har varit fantastiska mitt i denna röra som uppstått med flyttning av möbler, arbetsplatser och obrukbara rum. Även de som arbetat med rusten har varit tålmodiga och förstående. Just nu är det ännu rörigare men man kan skönja hur det ska bli när det blir färdigt. Fint!

Vi ses i augusti på den uppstart som alla blivande elever fått inbjudan till.

Med en önskan om en bra sommar!

 

 

                           

Evabritt

Efter en tidvis mycket het sommar är vi tillbaka och studierna har dragit igång. Utvärderingar från tidigare studieperioder visar att:

  • Vi har totalt på den gymnasiala vuxenutbildningen för år 2013 fler elever som slutför utbildningen, 80,3 % i jämförelse med rikets 70 %.
  • Högst andel slutförda kurser finns inom omvårdnadsutbildningen. Riket år 2013, 73-81 %. Älvkarleby våren 2014, 90-94 %.
  • Vi har totalt på hela vuxenutbildningen en något högre procent avbrott ( 3 % högre) i jämförelse med riket; Älvkarleby våren 2014:  21 %                  Riket 2013: 18 %       De flesta av våra avbrott sker inom den grundläggande nivån, ca 30 % våren 2014. Rikets siffror för 2013 är 22,8 %. Vissa gånger är avbrotten av positiv karaktär, tex när man fått jobb andra gånger kan det vara av fel kursval eller brister i förkunskaper. Många gånger kan vi se att avbrott sker efter en låg närvaro på lektioner.

I höst har eleverna på Introduktionsprogrammen sin hemvist på "Träffen" på Rotskär. Flera av våra vuxna elever åker till Gävle, Tierp och andra orter för att läsa kurser som ej finns på hemmaplan. En del studerar helt eller delvis på distans. På Älvskolan studerar några elever inom grundskolan.

Vi avvaktar med spänning beslut kring våra framtida lokaler. Det är fortsatt trångt och elever strömmar hela tiden in. Främst gäller det utbildning i svenska för invandrare men även för Introduktionsprogrammen. Inom omvårdnadsutbildningen är grupperna stora.

Evabritt

 

Underkategorier