Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

Redan april och snart maj.

På KunDa har vi det trångt och väntar på beslut om våra lokaler till hösten.

Det nya kursutbudet ligger ute och ansökningar börjar komma in. I höst är sista perioden av yrkesvux så vitt vi nu känner till.

Vårdeleverna är ute på praktik. En del av dem kommer förmodligen också att sommarjobba.

Hoppas att studierna flyter på bra för alla.                            

Evabritt

   6 december  2012

Det är fantastiskt så fort tiden går. Nu är snön meterhög och mörkret faller redan tidigt på eftermiddagen.

Många jobbar nu för att få sina betyg. En del kommer att gå vidare till arbeten eller andra studier och andra kommer tillbaka efter helgerna.


Under hösten har vi inom vuxenutbildningen infört nya kurser och nya betyg. Ibland har allt varit så nytt att det inte funnits färdiga regler eller läroböcker att få tag på. Grupperna har varit stora och det har varit trångt i våra lokaler. Trots att en del saknat studiero ibland har det mesta löst sig. Som rektor har jag haft en del samtal med elever som reagerat på mat mat-, parfym- och röklukt. Likaså har några kränkande uttalanden hörts.

Efter jul får vi ta tag i en del saker just kring arbetsmiljön på skolan. Min förhoppnng är också att vi kan få fart på någon form av elevråd eller samråd. skolinspektionen har besökt oss och granskat oss och skriver många goda ord om oss men har har sett brister som vi måste jobba vidare med, tex ett elevforum.

Evabritt

Snart är även denna vintermånad slut. Många elever är det som studerar på KunDa och det är svårt att få lokalerna och lärarna att räcka till. Trots det är andan god och stämningen trevlig.

Jag försöker att få till ett forum för elevinflytande. Det uppdraget har vi fått av skolinspektionen. De elever som intervjuades av inspektörerna säger att de inte har tid att jobba för den kollektiva demokratin. Eleverna tycker att lärare och rektor ändå ger möjligheter till inflytande.

Två elever har jag fått kontakt med för att fortsätta prata om hur vi skall få till ett demokratiskt forum.Tillsammans med Sofia Pettersson och Maria Vasqes beslutade jag att sätta upp en låda att lägga förslag och synpunkter i. Det har redan kommit in åsikter som jag kommer att ta upp som ärenden i personalkonferensen. Det finns också förslag om ett åsiktsforum på vår hemsida. Jag återkommer om det.

Bra jobbat av alla för att kartlägga risker för kränkningar och diskriminering. Det blir en utvärdering senare under våren som kommer att synas på hemsidan.

Evabritt

img_0505.jpg - 1.62 Mb

Underkategorier