Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

Tillbaka till skolan och studier efter en sommar som till slut visade sig från       sin soliga sida.

De olika verksamheter har haft sin uppstart nu. Samtliga har börjat med en  inventering av befarade händelser som kan leda till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

I KunDa-huset har en ny undervisningssal gjorts i ordning under sommaren. Även om inte allt stod klart vid vuxenstarten och vissa arbeten kvarstår så blev det med hjälp av elever och personal snabbt en trevlig och rymlig lokal att använda. Tack till alla för den positiva inställningen och hjälpsamheten.

Inom sfi kan vi välkomna Margret som ny lärare för i höst men med erfarenhet av KunDa och Sfi sedan tidigare år. För övrigt är alla kvar men kanske med något annorlunda arbetsuppgifter eller kurser.

Evabritt


Tack till alla som bidragit till den goda stämningen på KunDa trots att vi haft det så trångt.

Under en och en halv dag var all personal i Högbo för att utvärdera vårens studietid och planera inför hösten. Vi kunde konstatera att mycket arbete lagts på att införa allt det nya inom vuxenutbildningen och på att utveckla vidare det nya från förra läsåret inom introduktionsprogrammen och Älvskolan.

Vi har efter Skolinspektionens besök bl.a jobbat på ett annorlunda sätt med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Många bra samtals har förts i de olika grupperna.

Många betyg har satts. Många med goda resultat. Vi kan också se att det finns kurser med lågt antal godkända eller högre betyg. Orsakerna till det kommer vi att titta mer på i höst.

En glad och trevlig sommar önskar jag alla!


Löjtnantshjärtan i min trädgård

Evabritt

Underkategorier