Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

Yrkesutbildning Barn- och fritid

Yrkesutgång Barnskötare

Nationell yrkesutbildning med kurser från barn- och fritids-programmet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.

 Behörighet

Grund Svenska/Grund Svenska som andraspråk. Betyg lämnas vid ansökan.

För att läsa gymnasiekurser på vuxenutbildning krävs att förutsättningar finns, tex betyg i vissa grundkurser. Har du inte betyg finns det möjlighet att pröva dina förkunskaper genom ett nivåtest. Kontakta i så fall studie- och yrkesvägledare (SYV).

 Omfattning.

Utbildningen omfattar 1500 p vilket innebär heltidsstudier i 1 ½ - 2 år. I vissa fall kan du behöva studera längre. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).

 Ekonomi.

För fullt studiemedel från CSN krävs att du studerar 400 p under en 20- veckorsperiod.

Studielitteratur betalar du själv.

Du söker studiemedel på egen hand.

 Vägledning

Behöver du vägledning eller mer information, kontakta SYV.

 Så här ansöker du:

Ansökningsblankett finns på kunda.nu eller hos vuxenutbildningen. Boka gärna tid med SYV för att planera dina studier.

 • Bor du i annan kommun  ska du ansöka via vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Kurser som ingår i utbildningen.

VI rekommenderar att kurserna läses i följande ordning:

 

 • Samhällskunskap 1a1, 50 p

 

 • Svenska 1 eller svenska andraspråk 1, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p

 

 • Kommunikation, 100 p

 

 • Lärande och utveckling, 100 p

 

 

 

 • Människors miljöer, 100 p

 

 • Barns lärande och växande, 100 p

 

 • Pedagogiskt arbete, 100 p

 

 • Specialpedagogik, 100 p

 

 

 

 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p (APT)
 • Etnicitet och kulturmöten, 100p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 
 

Med reservation för ändringar.

 

Blir du antagen till denna utbildning kommer du att anmodas lämna utdrag ur belastningsregistret redan vid kursstart.