Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNytt på webbplatsen

VOC- diplom

Elever som studerat inom ett VO-College kan få ett diplom som visar att man har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete. Diplomet behöver kombineras med betyg för att arbetsgivare ska få en komplett bild av den genomförda utbildningen.

För att få ut ditt VOC- diplom behöver du göra en beställning efter det att du avslutat utbildningen. Om betyg från annan utbildningsanordnare ska räknas med behöver du lämna in kopia på detta i samband med beställning.

Räkna med att det tar minst 3 veckor att utfärda ett VOC-diplom, så var ute i god tid.