Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarÄlvskolan är en liten kommunal skola som ligger i direkt anslutning till hvb-hemmet Älvgården.

Här har eleverna individuellt anpassade planer för sina studier i en liten grupp med lärare och lärarassistent.

Länk till Älvskolan