Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarLäsårsdata för Introduktionsprogrammen 2017/2018

Höstterminen 2017
Måndag 21 augusti - torsdag 22 december
Lov- och studiedagar höstterminen 2017
Höstlov 30 oktober - 3 november (v.44)

Vårterminen 2017
Måndag 9 januari - onsdag 12 juni
Lov- och studiedagar vårterminen 2017
Sportlov 26 februari - 2 mars (v.9)
Påsklov 2 april - 6 april (v.15)
Klämdagar
Måndag 30 april 2018
Fredag 11 maj 2018