Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

Yrkesutbildning Vård- och omsorg

Yrkesutgång Undersköterska

Nationell yrkesutbildning med kurser inom vård- och omsorg utformat för arbete som undersköterska.

 Behörighet

Grund Svenska/Grund Svenska som andraspråk. Betyg lämnas vid ansökan.

För att läsa gymnasiekurser på vuxenutbildning krävs att förutsättningar finns, tex betyg i vissa grundkurser. Har du inte betyg finns det möjlighet att pröva dina förkunskaper genom ett nivåtest. Kontakta i så fall studie- och yrkesvägledare (SYV).

 Omfattning.

Utbildningen omfattar 1500 p vilket innebär heltidsstudier i 1 ½ - 2 år. I vissa fall kan du behöva studera längre. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).

 Ekonomi.

För fullt studiemedel från CSN krävs att du studerar 400 p under en 20- veckorsperiod.

Du betalar själv för studielitteratur.

Du söker studiemedel på egen hand.

Vägledning

Behöver du vägledning eller mer information, kontakta SYV.

 Så här ansöker du:

Ansökningsblankett finns på kunda.nu eller hos vuxenutbildningen. Boka gärna tid med SYV för att planera dina studier.

  • Bor du i annan kommun  ska du ansöka via din lokala vuxenutbildning

 

Kurser som ingår i utbildningen.

VI rekommenderar att kurserna läses i följande ordning:

 •Vård och omsorgsarbete 1, 200 p (APL)

•Hälsopedagogik, 100 p

•Etik och människans livsvillkor, 100p

•Psykologi 1, 50 p

 

•Vård och omsorgsarbete 2, 150 p (APL)

•Medicin 1, 150 p

•Psykiatri 1, 100 p

•Specialpedagogik 1, 100 p

 

•Svenska 1 eller svenska andraspråk 1, 100 p

•Samhällskunskap 1a1, 50 p

•Fördjupningskurser 300p, se nedan

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p (APL)

Medicin 2, 100 p

Vårdpedagogik och handledning, 100 p

 Akutsjukvård, 200 p (APL)

Vård och omsorg spec, 2 x 50 p

Fler fördjupningskurser finns, mer info finns hos SYV.

•Gymnasiearbete 100 p, (alt Vård och omsorg spec, 2 x 50 p)

Med reservation för ändringar.