Vuxenutbildningen, Omvårdnadskurser

Älvkarleby kommun

 Kurslitteratur HT 2019  Vård och omsorgsprogrammet

 

Gillå. U, (2011). Medicin 1, Sanoma Utbildning
ISBN: 978-91-5230-222-4

Imborn Monica, Åsbrink Britta, Hjelm Kjell (2017) Vård- och omsorgsarbete 1. Sanoma Utbildning. 
 ISBN: 978-91-5233-080-7

Imborn Monica, Åsbrink Britta (2012) Vård- och omsorgsarbete 2. Sanoma Utbildning. ISBN:978–91-5231-518-7

Cronlund Katri (2017) Etik och människans livsvillkor. Sanoma Utbildning. ISBN: 978-91-523-3398-3

Axelsson Anna-Karin (2018) Hälsopedagogik. Sanoma Utbildning. ISBN: 978-91-523-3117-0

Phillips Tove (2013) Psykologi. Gleerups. ISBN: 978-91-40-68211-6

Fördjupningskurser

Blohm Agneta, Sparre Hannu. (2012) Vårdpedagogik och handledning. Sanoma Utbildning.
ISBN: 978-91-5231-426-5

Strömberg Johan (2012) Akutsjukvård. Sanoma utbildning
ISBN 978-91-5231-520-0

Skog Margareta, Grafström Margareta. (2013) Äldres hälsa och livskvalitet. Sanoma utbildning
ISBN: 978-91-5231-521-7

Gillå. Urban, Wide Peter (2018). Medicin 2, Sanoma Utbildning
 ISBN: 978-91-5232-593-3