Vuxenutbildningen, Omvårdnadskurser

Älvkarleby kommun

 Kurslitteratur HT 2018  Vård och omsorgsprogrammet

 

Gillå. Urban, Wide Peter (2018). Medicin 2, Sanoma Utbildning
 ISBN: 978-91-5232-593-3

Axelsson Anna-Karin (2016)  Hälsopedagogik. Sanoma Utbildning.
ISBN: 978-91-5233-117-0

Imborn Monica, Åsbrink Britta, Hjelm Kjell (2017) Vård- och omsorgsarbete 1. Sanoma Utbildning.
 ISBN: 978-91-5233-080-7

Strömberg Johan (2012) Akutsjukvård. Sanoma utbildning
ISBN 978-91-5231-520-0

Blohm Agneta, Sparre Hannu. (2012) Vårdpedagogik och handledning. Sanoma Utbildning.
ISBN: 978-91-5231-426-5

Phillips Tove. (2014) Psykologi 1 (Elevbok). Gleerups utbildning AB.
ISBN: 978-91-4068-211-6

Cronlund Catri, (2017) Etik & människans livsvillkor. Sanoma utbildning
 ISBN: 978-91-5233-398-3

Skog Margareta, Grafström Margareta. (2013) Äldres hälsa och livskvalitet. Sanoma utbildning
ISBN: 978-91-5231-521-7